Cennik

Oferta dostępu radiowego i kablowego z e-fakturą z dnia 01.05.2019

Internet Fiber to oferta dostępu światłowodowego dla mieszkańców domów wielorodzinnych tj. bloki
 

Internet Fiber

+

Router z WiFi

60 Mbit

do 60/6 Mbps

120 Mbit

do 120/12 Mbps

250 Mbit

do 250/25 Mbps

400 Mbit

do 400/40 Mbps

600 Mbit

do 600/60 Mbps

 

max download

max upload

24:00-10:00

120 Mbit

12 Mbit

240 Mbit

24 Mbit

500 Mbit

50 Mbit

800 Mbit

80 Mbit

1,2 Gbit

120 Mbit

Miesięczna opłata

Umowa na okres:

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony39,90 zł

52 zł

77 zł44 zł

54 zł

79 zł49 zł

59 zł

89 zł54 zł

69 zł

99 zł59 zł

74 zł

119 zł 

Opłata instalacyjna

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony


69 zł

99 zł

179 zł


59 zł

89 zł

159 zł


49 zł

79 zł

149 zł


29 zł

59 zł

139 zł


1 zł

49 zł

129 zł

 

 

Internet FTTH instalowany w zasięgu sieci światłowodowej operatora do domów jednorodzinnych

Internet FTTH

+

Router z WiFi

30 Mbit

do 30/3 Mbps

60 Mbit

do 60/6 Mbps

120 Mbit

do 120/12 Mbps

200 Mbit

do 200/20 Mbps

300 Mbit

do 300/30 Mbps

400 Mbit

do 400/40 Mbps

max download

max upload

24:00-10:00

60 Mbit

6 Mbit

120 Mbit

12 Mbit

240 Mbit

24 Mbit

400 Mbit

40 Mbit

600 Mbit

60 Mbit

800 Mbit

80 Mbit

Miesięczna opłata

Umowa na okres:

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony44 zł

54 zł

79 zł49 zł

59 zł

89 zł54 zł

69 zł

99 zł59 zł

74 zł

119 zł69 zł

89 zł

149 zł79 zł

109 zł

179 zł

Opłata instalacyjna

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony


149 zł

229 zł

289 zł


129 zł

189 zł

249 zł


99 zł

149 zł

229 zł


89 zł

129 zł

199 zł


79 zł

119 zł

179 zł


69 zł

109 zł

159 zł

 
 
Internet dostarczany droga radiową w zasięgu działania sieci radiowej operatora.
 
 

Internet WiFi

+

Router

14 Mbit

do 14336/896 kbps

20 Mbit

do 20480/1024 kbps

25 Mbit

do 25600/1280 kbps

32 Mbit

do 32768/1536 kbps

40 Mbit

do 40960/2048 kbps

50 Mbit

do 51200/3072 kbps

max download

max upload

24:00-10:00

28 Mbit

1,7 Mbit

40 Mbit

2 Mbit

50 Mbit

2,4 Mbit

64 Mbit

3 Mbit

80 Mbit

4 Mbit

100 Mbit

6 Mbit

Miesięczna opłata

Umowa na okres:

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony44 zł

54 zł

79 zł49 zł

59 zł

89 zł54 zł

69 zł

99 zł59 zł

74 zł

119 zł69 zł

89 zł

149 zł79 zł

119 zł

199 zł

Opłata instalacyjna

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony

 

149 zł

229 zł

289 zł

 

129 zł

189 zł

249 zł

 

99 zł

149 zł

229 zł

 

89 zł

129 zł

199 zł

 

79 zł

119 zł

179 zł

 

69 zł

109 zł

159 zł

Internet ADSL/VDSL świadczony na liniach kablowych Orange w taki sam sposób jak Neostrada. zasięg ograniczony do miasta Nowy Targ.

Internet

ADSL/VDSL

20 Mbit

do 20480/1024 kbps


 

Miesięczna opłata

Umowa na okres:

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony

 

 

44 zł

54 zł

79 zł

 

 


 

 

 

Opłata instalacyjna

24 miesiące(promocja)

12 miesięcy(promocja)

nieokreślony

 

59 zł

159 zł

199 zł

 


 

 

 

Internet Fiber- Internet świadczony na infrastrukturze kablowej i światłowodowej KOMPEX w wybranych lokalizacjach.

Internet FTTH - Internet świadczony na infrastrukturze KOMPEX w zasięgu wybudowanej sieci światłowodowej operatora.

Internet WiFi- Internet droga radiową świadczony na infrastrukturze radiowej KOMPEX, ograniczony terytorialnie.

Internet ADSL / VDSL- Internet świadczony na Liniach Orange S.A. zasięg ograniczony do miasta Nowy Targ.

TV- Telewizja świadczona na infrastrukturze kablowej i światłowodowej KOMPEX w wybranych lokalizacjach.
 

Podane powyżej ceny są cenami brutto, tylko i wyłącznie w przypadku dostarczania faktur droga elektroniczną. Przy wyborze dostarczania faktur tradycyjną pocztą listową opłata abonamentowa wzrasta o 4 zł brutto przy każdej opcji. W przypadku podwyższenia stawek podatku VAT mogą ulec odpowiedniemu podwyższeniu o kwotę zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku świadczenia przez Operatora usługi internetowej przez okres krótszy niż miesiąc, abonament miesięczny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Udostępnienie usługi Internet: Fiber, WiFi, ADSL poza lokal wynosi trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia. Po podpisaniu umowy przez pierwsze pełne 3 miesiące rozliczeniowe nie ma możliwości zmiany na mniejszy abonament. Sprzęt zużyty przy instalacji (kabel do komputerów, złączki, wtyczki, karta sieciowa, uchwyt) przechodzą na własność klienta. Urządzenia użyte przy instalacji, tj. antena, router, dekoder i kabel do routera lub do gniazdka i gniazdko są własnością Operatora. Zmiana pakietu na cenowo niższy podlega każdorazowo opłacie za każdy stopień zmniejszenia umowy 49,20 zł brutto. Prowadzenie kabla od routera operatora do sprzętu w lokalu abonenta . opłata za każdy metr 2 zł brutto.

W przypadku instalacji na kablu Orange S.A. i rezygnacji bądź nieposiadania przez klienta usług głosowych na podstawie stosownej umowy z Orange S.A. naliczana jest jednorazowa opłata za uruchomienie usługi w wysokości 129 zł, oraz opłata za utrzymanie sieci w wysokości 22,00 zł brutto miesięcznie, która jest doliczana do opłaty abonamentowej.

Promocja dotyczy nowych klientów. Obecni klienci mogą skorzystać z nowego cennika na warunkach określonych w regulaminie, za gwarancją zapłaty opłaty adaptacyjnej.

Ulgi ujęte w cenniku są określone w stosunku miesięcznym z e-Fakturą.

Usługi dodatkowe brutto

Każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta lub informatyka nie związana z awarią sieci dla klientów posiadających umowę abonencką z Kompex

50 zł

Każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta lub informatyka nie związana z awarią sieci dla klientów nie posiadających umowy abonenckiej z Kompex

80 zł

Zarobienie uszkodzonej wtyczki

20 zł

Montaż urządzenia w komputerze (karta sieciowa, muzyczna itp.)

50 zł

Usuwanie wirusów, dialerów, trojanów

90 zł

Układanie listew elektroinstalacyjnych w mieszkaniu

50zł /godz. + materiały

Zmiana umiejscowienia kabla/gniazda sieciowego

50zł /godz. + materiały

Przedłużenie kabla sieciowego

10zł + materiały

Konfiguracja routera sprzętowego klienta (Planet, D-link i inne)

30 zł

Cesja umowy (zmiana abonenta)

Bezpłatnie

Aktywowanie usługi po wyłączeniu (w związku z zaleganiem z płatnościami)

35 zł

Monitoring stanu rozliczeń abonenta (w związku z opóźnieniem z płatnościami)

7 zł

Zawieszenie usługi

50% abonamentu miesięcznego, według wybranej promocji i pakietu, za każdy miesiąc zawieszenia usługi

Konfiguracja komputera przy uruchomieniu usługi dostępu do Internetu

Bezpłatnie

ul.Szaflarska 62a
34-400 Nowy Targ
pn-pt 9:30-17.00 sob 9:30-13:00
+48 18 264-60-55
795-001-001 609-505-389
pn-pt 9:30-17.00 sob 9:30-13:00
zgłaszanie awarii poza pracą biura
609-505-389, 795-001-001
8:00-21:00 święta 10:00-19:00
2154488
kompex